สถานีวิทยุ: ลูกทุ่งยอดฮิต จ. พิจิตร    SMS: 4221200 พิมพ์ 02